Nieuwetijdskinderen

Wat zijn nieuwetijdskinderen (NTK)

Steeds meer word er geschreven en gesproken over NTK. Dit komt omdat we als maatschappij geconfronteerd worden met steeds meer kinderen (en volwassenen) die ‘anders’ zijn. En er zijn over de hele wereld zoveel gezinnen, leerkrachten, therapeuten en mensen die dezelfde dingen meemaken, dat we dit niet langer naast ons neer kunnen leggen. Er word steeds meer vanuit praktijksituaties of ervaringsdeskundigheid geschreven over deze ‘nieuwetijdskinderen’.

Nieuwetijdskinderen is een verzamelnaam voor extra gevoelige kinderen of volwassenen, die naast hun hoogsensitiviteit een spirituele begaafdheid hebben en een grote innerlijke wijsheid en bewustzijn. Nieuwetijdskinderen kenmerken zich door de diepe behoefte om de wereld te helpen. Ze voelen van jongs af aan een duidelijke taak of missie in het leven, wat alles te maken heeft met verandering van het oude systeem. Ze tillen de wereld mee op naar een hoger bewustzijnsniveau, en ze doen dit op allerlei manieren. Ze komen met een boodschap: dat het tijd is voor verandering, meer vrede, harmonie, en weer te worden wie we werkelijk zijn. 

Wat heel belangrijk is om te vermelden is dat deze kinderen zeker niet specialer zijn dan andere kinderen. Ze hebben alleen ‘andere’ karakter eigenschappen en zijn gebaad bij een andere benadering.

NTK zijn opvallend anders; ze vertonen ander gedrag, denken en leren anders. Kinderen van deze tijd kunnen lastig zijn, onhandelbaar soms, maar ook intuïtiever en spiritueel begaafd. Een NTK past niet goed in het oude systeem en word snel bestempeld met concentratie- leer- of gedragsstoornissen zoals ADHD. Een ding hebben ze allemaal gemeen: ze zijn allemaal bijzonder gevoelig; hooggevoelig. Hun sensoren zijn ontzettend sterk ontwikkeld.

Hooggevoeligheid uit zich o.a. in een andere informatieverwerking van de hersenen. Het zenuwstelsel en de  zintuigen zijn fijngevoeliger waardoor prikkels eerder en / of heftiger ervaren worden. Zie hoogsensitief voor meer info.

Alle nieuwetijdskinderen zijn hooggevoelig, maar niet alle hooggevoelige kinderen zijn nieuwetijdskinderen..

Kenmerken van nieuwetijdskinderen

Hoogsensitiviteit:

 • Ze hebben het gevoel anders te zijn dan anderen.
 • Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar.
 • Zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf; vaak voelen ze zich hierdoor niet op hun gemak.
 • Hebben meer moeite en meer tijd nodig om indrukken te verwerken.
 • Hebben een diep en rijk innerlijk leven; dromen, fantaseren en overwegen/ piekeren veel.
 • Voelen stemmingen en sferen goed aan.
 • Hebben moeite met planning en het verkrijgen van structuur.
 • Zijn vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch.
 • Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden.
 • Hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.
 • Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen.
 • Zijn graag alleen, het liefst in een rustige omgeving of in de natuur.
 • Kunnen leeglopen in contact met anderen.
 • Zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen; moeite om grenzen aan te geven.
 • Eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren.
 • Negatieve gevoelens van andere kunnen ze oppikken en onrustig of van slag maken.
 • Worden meer dan gemiddeld geroerd door natuur, kunst en muziek.

Een nieuwetijdskind is naast hoogsensitiviteit te herkennen aan de volgende opvallende kenmerken:

 • Spirituele gave. Ze zijn zeer intuïtief, empathisch en helder voelend of begaafd op een ander gebied (helder wetend/ -horend, etc.) Alle energieën zijn voor deze kinderen voelbaar.
 • Sterke verbinding met de geestelijke wereld. En zij zijn zich hiervan bewust.
 • Eenheidsbeleving. Ze voelen zich vanwege hun gevoeligheid en intuïtieve weten een met alles, en ervaren dat alles met elkaar verbonden is. Hierdoor zijn ze wat meer grenzeloos (anderen gaan makkelijk over hun grenzen heen) en kunnen ze minder makkelijk de scheiding voelen tussen zichzelf en de ander.
 • Zijn als een spiegel. Ze zijn erg confronterend. Ze kijken dwars door uiterlijk gedrag en maskers heen en voelen feilloos aan hoe iemand zich werkelijk voelt.
 • Leven vanuit intuïtie en gevoel. Voelen dingen aan en handelen daarnaar zonder daarbij na te denken
 • Sterke verbinding met de natuur. En willen hiermee veel in contact zijn.
 • Volgen de eigen ontwikkeling. Ze willen aangesproken worden op hun eigen interesses en individuele kwaliteiten.
 • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Nemen al vroeg allerlei problemen en zorgen van anderen over en willen deze oplossen en nemen taken en verantwoordelijkheden op zich. Ze zijn al vroeg de ‘ouder’ in het gezin, of hebben de zorg- of therapeut rol in gezin of relaties. Dit komt omdat ze van nature erg zorgzaam zijn en precies aanvoelen wat de ander nodig heeft.
 • Sterk zelfbewustzijn. En leven vanuit de eigen wijsheid.
 • Wijze uitspraken. Ze kunnen op jonge leeftijd opvallend wijze uitspraken doen. ze zijn vroeg volwassen.
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel en veel moeite met bedrog, liegen en onechtheid.
 • Duidelijk doel of sterke missie om te helpen of de wereld te veranderen.
 • Spirituele levenshouding. Ze kijken naar de wereld vanuit het hart en niet het verstand.
 • Ongevoelig voor autoriteit. Ze hebben moeite met gezag. Daardoor komen ze soms rebels, opstandig of eigenzinnig over op mensen..
 • Originaliteit en creativiteit. Ze zien meer dan logische verbanden en kunnen nieuwe paden betreden en ontdekkingen doen.
 • Beelddenkers. Ze zijn erg visueel ingesteld en denken in beelden.
 • Overig. Nieuwetijdskinderen kunnen bij overprikkeling ook klachten hebben als: slaapproblemen, angsten, dyslexie, hoogbegaafdheid, ADD, ADHD, Autisme, PDD-NOS, voedseintolerantie, eczeem en allergieën.

Niet alle kenmerken zijn bij alle kinderen en in dezelfde mate en even duidelijk aanwezig. Daarnaast zijn alle kinderen uniek en anders. Wat nieuwetijdskinderen wel onderscheid is hun intuïtieve gave en hun diepe behoefte om de wereld te helpen en verbeteren. Dit kan zich uiten op allerlei manieren.

Problemen van NTK

Een NTK kan van zijn/ haar eigenschappen veel gevolgen ervaren bij het functioneren in de maatschappij. Vooral wanneer het niet als zodanig (h)erkent word.

NTK weten vaak niet van zichzelf dat ze NTK zijn. Ook voor de omgeving kan dit een flinke zoektocht zijn. Het is dan ook nog niet zo bekend en geaccepteerd. En bij klachten van een overprikkeld NTK, die erg kunnen lijken op die van ADHD of Autisme, gaan we toch eerst naar de dokter die de klachten volgens de reguliere geneeskunde beoordeeld. En dan krijgt men al gauw een diagnose en medicatie voor de klachten, met alle gevolgen van dien. Naast de gezondheidsaspecten hebben NTK door verkeerde diagnoses en niet herkend worden een verhoogde kans op psychische problematiek en vastlopen in de maatschappij. Zij zullen niet het leven leiden wat bij hem/ haar past, en ontwikkelen zich niet om te worden wie zij werkelijk zijn. Zij voelen zich niet gezien en gehoord. De medicatie vlakt hun persoonlijkheid en gaven af en zij kunnen depressief en/ of verslaafd raken.

Hierom is het belangrijk om de eigenschappen van NTK te onderzoeken en alternatieven te proberen. Vanuit mijn praktijk bied ik hiervoor hulp en handvatten.

Klik hier voor coaching voor HSP en nieuwetijdskinderen.

Facebookinstagram