A (1).jpeg

Wat is hoogsensitief (HSP)

Zoals bovenmatig intelligente mensen hoogbegaafd worden genoemd, worden bovenmatig gevoelige mensen hooggevoelig oftewel hoogsensitief genoemd (HSP).
Hoogsensitiviteit is een erkend persoonlijkheids- kenmerk waarbij het zenuwstelsel en de zintuigen fijngevoeliger zijn, en het brein anders werkt. 

Hoogsensitieve mensen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en merken meer signalen en details op. Alle indrukken, interne en externe prikkels worden uitgebreider en intensiever verwerkt dan bij de gemiddelde mens. Hierdoor is een HSP in staat om intensief waar te nemen, te ervaren, te voelen en te reflecteren. 
Daarnaast zijn er nog andere eigenschappen die bij HSP horen.

A

Achishena


Hashkafa term I will hurry it (a reference of a messianic period that is achieved through merit ahead of its appointed time).
Adam Harishon


Hebrew Adam (the first man)
Ashrei


Psalms Prayer that is recited at least three times daily in Jewish prayer.
Asara harugei malchus


The Ten Martyrs were ten rabbis living during the era of the Mishnah who were martyred by the Romans in the period after the destruction of the Second Temple.
Avi Avos


Grandfather (technical term - In Taharos it is a reference to highest state of impurity possible)
Avoda, avodos


Divine service/es
Ayin lo raasa


Hebrew What no eye has seen, nor ear heard. Isaiah 64:4
Atzilus


World of Emanation - The highest of the four spiritual worlds
Az s’felt in Hasbara felt in Havana


Yiddish colloquial term lit. "If it's missing in explanation" - "It's missing in understanding"