Familieopstelling

Wat is het

Een familieopstelling is  een methode die, snel en zonder veel woorden, helpt om veel bewustzijn en inzicht te krijgen in belemmerende patronen in een systeem, zoals onze familie of ons gezin, en helpt om deze op te lossen of los te laten. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Familieopstellingen helpen je zien wat de problemen of belemmeringen zijn, wat de verbanden zijn, en wat wegen zijn om ons liefdevol te bevrijden uit deze verstrikkingen. Het is een methode die op een positieve manier veel invloed kan hebben op je leven.

Voor wie

Voor mensen die worstelen met vragen over bv:

 • Relaties met een partner, met ouders, broers/zussen en met kinderen
 • Vastlopen in hun leven, bv in werksituaties
 • Patronen die steeds terugkomen
 • Een diep onverklaarbaar verdriet
 • Niet in je kracht kunnen komen
 • Persoonlijke groei

Vooral voor die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden. Want een kenmerk van levensvragen waar een opstelling kan helpen zijn juist die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel van een familiesysteem bent en ingebonden bent in een dynamiek. Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iemand anders in het systeem. Een opstelling helpt om die dynamiek te zien. En alleen dat al ervaren veel mensen als helend. Je gaat naar huis met een ander innerlijk beeld.

De doorwerking van een opstelling kan soms jaren duren. Het systeem reageert op deze veranderingen. Voortdurend vallen er kwartjes, en langzaam wordt het leven anders.

Hoe werkt het?

Een familieopstelling kan met behulp van een aantal deelnemers (representanten) plaatsvinden, maar ook 1 – op 1 met de begeleider. 

Met een groepje representanten:

Eerst maak je, samen met de begeleider, je vraag helder waar je naar wilt kijken. Je schrijft de namen van de personen die bij die vraag horen op briefjes, inclusief jezelf. Dan plaats je, op gevoel, de representanten op de briefjes in de ruimte. De familieopstelling ontstaat dan vanzelf en zal door de begeleider aangestuurd en in de gaten gehouden worden. De representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de cliënt. Het is fascinerend te merken dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegene die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het systeem voordoen. Wat zich in het systeem afspeelt, kan niet worden bedacht, en het zijn geen rollen die worden gespeeld. De energie van dat moment bepaalt wat er verder gebeurt.  Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. Een familieopstelling word altijd goed begeleid.

Als je graag een familieopstelling wilt met een groep, dan kan ik zorgen voor de representanten. Maak hiervoor op tijd een afspraak zodat ik dit in kan plannen.

Let op: voor een afspraak voor een familieopstelling met een groep representanten kun je niet de online agenda gebruiken! Stuur mij een mailtje met de dagen en tijden waarop jij kan, dan stem ik met de groep af wanneer dit het beste uitkomt. 

1- op 1 opstelling:

Sommige mensen vinden het fijner om 1- op 1 naar een situatie te kijken. In dat geval kan de begeleider/ therapeut de persoon of personen representeren die bij de vraag horen. Ook kan er gewerkt worden met poppetjes of stoelen om meer inzicht te krijgen. In dit geval werk je op dezelfde manier, nl met de energie van de verschillende personen en het systeem. Het verschil is dat er geen dialoog kan plaatsvinden tussen de opgestelde personen.

Resultaten van een familieopstelling

 • Meer inzicht en bewustzijn in het systeem (relatie/ familie/ gezin/ werk), en jou rol daarin. 
 • Inzicht in problemen, belemmeringen, verbanden en de weg om je daaruit te bevrijden.
 • Persoonlijke problemen, werkproblemen of relatieproblemen oplossen.
 • Positieve invloed op het hele systeem uitoefenen. 
 • Vrij zijn van klachten als depressie, angsten, onbalans, blokkades, vastlopen, negatief zelfbeeld, e.a.
Facebookinstagram