Algemene voorwaarden

Praktijk Annemoon
Eigenaar Anne Brouwer
KVK: 60906979

Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich voor een dienst heeft aangemeld bij Praktijk Annemoon.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Door gebruik te maken van een dienst bij Praktijk Annemoon gaat diegene akkoord met deze voorwaarden en mogelijke consequenties van overtreding van deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

 • Inschrijving en deelname aan de behandelingen en workshops zijn geheel vrijwillig.
 • De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en de gevolgen hiervan tijdens en na de therapie.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om aanvullende informatie en uitleg te vragen bij onduidelijkheden.
 • Als therapeut werk ik volgens een gedragscode en ben onderhevig aan een geheimhoudingsplicht.

Kosten

 • Volwassenen: € 65,- per sessie.
 • Kinderen/ jongeren tot 18 jr: € 25,- per half uur en € 50,- per uur.
 • Kortingspakket coaching & healing: € 275,- voor 5 sessies.
 • Familieopstelling: € 150,- (incl. groep representanten, en nabespreking).
 • Afstand consulten volwassenen: Telefoon/skype: € 25,- per half uur en € 50,- per uur.
 • Bij overschrijding van de genoemde tijdsduur, worden de kosten naar rato berekend.
 • Telefonisch contact en mailverkeer die langer dan 15 minuten in beslag nemen wordt ook gerekend.
 • De kosten voor workshops en retraites worden vermeld op de website.

Betaling en verzuim

 • Betaling is contant of met pin.
 • In overleg kan er ook per bankoverschrijving betaald worden. Deze moet dan binnen 14 dagen na datum betaald worden.
 • In geval van betalingsverzuim stuurt Praktijk Annemoon eerst een aanmaning. Als de deelnemer niet binnen 14 dagen na de aanmaning heeft betaald, is hij een bedrag verschuldigd aan Praktijk Annemoon, nl:  de openstaande factuur + de standaard vergoeding incasso kosten (het minimum bedrag van: € 40,-) + de wettelijke rente van 2 %.
 • Cursussen en de kortingspakketen dienen vooraf in een bedrag betaald te worden.
 • Indien u ertoe besluit een cursus of de behandelingen uit het kortingspakket voortijdig te verlaten, dient u toch de volledige kosten te betalen. Hierbij wordt er geen geld teruggestort.

Annulering

 • Annulering van een consult dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Wanneer een gemaakte afspraak niet uiterlijk 24 uur van te voren wordt verplaatst of afgezegd moet ik helaas 100% van de gereserveerde tijd in rekening brengen. Ik reken op je begrip hiervoor.
 • Voor de annulering van een workshop geldt de annuleringstermijn van een week. Wanneer de workshop later word afgezegd reken ik ook de volledige kosten hiervoor.

Aansprakelijkheid

 • Praktijk Annemoon is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door diensten van Praktijk Annemoon.
 • Diensten van Praktijk Annemoon vormen geen garantie voor wat dan ook.

Klachtenbehandeling:

 • Indien u ontevreden bent over de behandeling, vraag ik u om dit te bespreken met de therapeut. Mochten we er niet uitkomen dan is de tussenkomst van een mediator een mogelijkheid.
Facebookinstagram